25 Listopad imieniny: Katarzyna, Erazm, KlemensSZKOLENIA DOFINANSOWANE
Baza Usług Rozwojowych


WSZYSTKO O NAS
Strona główna
O firmie
Harmonogram 2017
Pracownicy
Nowości
Certyfikaty
Kontakt
Formularz

NOWOŚCI


System oplotowy


WYNAJEM SAL


Wynajem sal wykładowych


POD NAPIĘCIEM
System oplotowy
30-lecie PPN
Narzędzia
Galerie zdjęć
Poligon - panorama
Filmy
Wydawnictwa
Narzędzia PPN zestaw minimum - plik PDF


WNIOSKI - PDF
UDT Kwalifikacje
Wniosek TDT
Pilarka IMBiGS
Przecinarka IMBiGS
Rusztowania IMBiGS
UPRAWNIENIA E i D
E grupa I
E grupa II
E grupa III
D grupa I
D grupa II
D grupa III


DODATKI
Karta zgłoszenia - plik pdf
Narzędzia PPN zestaw minimum - plik PDF


Skrypt Prace pod napięciem - ZamówWitamy w OŚRODKU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA

W naszym ośrodku doskonalą swoje umiejętności energetycy z całego kraju już od 40 lat. Dziś, dzięki naszej współpracy z innymi ośrodkami szkoleniowymi w kraju, jesteśmy w stanie przygotować każde szkolenie wg programu uzgodnionego z naszymi klientami. Naszą misją jest: - zapewnienie naszym klientom profesjonalnego szkolenia, - kształtowanie praktycznych umiejętności, - wymiana doświadczeń. Nasza działalność edukacyjna w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy została uznana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, który wyróżnił naszą firmę CERTYFIKATEM KOMPETENCJI edukacji bezpieczeństwa i higieny pracy. Jesteśmy upoważnieni przez Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do prowadzenia szkoleń na uprawnienia w specjalnościach: piły mechaniczne do ścinki drzew, betoniarki, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni dróg, elektrownie polowe-w zakresie klasy III oraz narzędzia udarowe ręczne, wózki podnośnikowe, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Przygotowując kadry do egzaminów kwalifikacyjnych współpracujemy z Komisjami SEP na uprawnienia D i E w zakresie instalacji i urządzeń energetycznych grup 1, 2 i 3 oraz Komisją IMBiGS w zakresie uprawnień do obsługi maszyn budowlanych. W ofercie szkoleniowej posiadamy ponad 200 autorskich programów. Naszą kadrę stanowi ponad 100 ekspertów, konsultantów, szkoleniowców i trenerów ze wszystkich dziedzin istotnych dla efektywnego funkcjonowania firmy lub instytucji. Usytuowanie naszego Ośrodka u podnóża Beskidu Śląskiego stwarza znakomite warunki do wypoczynku po zajęciach w każdej porze roku. Na życzenie Zamawiającego prowadzimy szkolenia wg indywidualnych programów, w uzgodnionych miejscach i terminach. Świadomość zapotrzebowania społeczeństwa na umiejętności dostosowania do nowych warunków wynikających z przemian gospodarczych jest dla nas inspiracją do tworzenia nowych ofert, celem doskonalenia fachowej wiedzy i umiejętności. W listopadzie 2004 r. otrzymaliśmy AKREDYTACJĘ Śląskiego Kuratorium Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. W styczniu 2005 roku otrzymaliśmy ZAŚWIADCZENIE o wpisie naszej instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00064/2004


EAZ W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i WN
K. Borkiewicz - zamów

N O W O Ś Ć - 2016
Cena 61,90 zł nettoEGZAMINY SEP "E" i "D"


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

-------------------------
Obsługa, wykonywanie rejestracji analizatorem jakości zasilania PQM-703 / PQM-710 / PQM-711 oraz sporządzania raportów z analizy z wykorzystaniem programu SonelAnaliza „
grudzień 2017

-------------------------
Podłączanie i odłączanie uziemień pod napięciem w liniach napowietrznych do 20 kV
16.11.2017

-------------------------
Osprzęt oplotowy w budowie i eksploatacji linii napowietrznych
7.11.2017
Program kursu
-------------------------
Wycinka zadrzewienia linii napowietrznych SN i nn
10 - 12.10.2017
-------------------------
AUTOCAD - Kurs podstawowy (Cartyfikat AUTODESK)
6 - 8.11.2017
------------------------- AUTOCAD - 3D (Cartyfikat AUTODESK)
grudzień 2017 - 3 dni (w zależności od liczby zgłoszeń)
------------------------- AUTOCAD - Kurs zaawansowany (Cartyfikat AUTODESK)
grudzień 2017 - 3 dni (w zależności od liczby zgłoszeń)
------------------------- FOTOWOLTAIKA KURS DLA INSTALATORÓW
grudzień 2017
-------------------------
Praktyczna obsługa miernika MPI-530 do pomiaru instalacji elektrycznych
17.11.2017
------------------------- Badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kV
30 - 31.10.2017
------------------------- Kosztorysowanie z zastowaniem programu NORMA PRO wraz z ćwiczeniami praktycznymi
27 - 30.11.2017
-------------------------
Obsługa i konserwacja wyciągów narciarskich (uprawnienia TDT)
listopad 2017
-------------------------

Badania okresowe i eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych w obiektach budowlanych - warsztaty praktyczne
5 - 6.10.2017
-------------------------

Eksploatacja zabezpieczeń MiCOM
4 - 6.12.2017
-------------------------

Badania eksploatacyjne zabezpieczeń
2 - 4.10.2017
-------------------------

Budowa i eksploatacja układów pomiaru energii elektrycznej półpośrednich i pośrednich
20 - 24.11.2017
-------------------------

Kurs przygotowujący do zawodu elektryk
6.11 - 1.12.2017
-------------------------

Pomiary termograficzne urządzeń energetycznych
15 - 16.11.2017
-------------------------

Podstawy obsługi testera firmy Omicron
6 - 8.11.2017
-------------------------

Bezpieczeństwo prac na wysokości
grudzien 2017
-------------------------

Eksploatacja baterii akumulatorów
27 - 29.11.2017
-------------------------

Prowadzenie ruchu sieci. Kurs dla dyspozytorów
4 - 8.12.2017
-------------------------

Technika utrzymania sieci. Kurs dla elektromonterów pogotowia energetycznego
4 - 8.12.2017
-------------------------

Lokalizacja uszkodzeń kabli elektroenergetycznych
13 - 16.11.2017
-------------------------

Budowa i eksploatacja linii SN PAS, EXCEL, AXCES, BLT-X, BLL-X, SAXKA
18 - 21.12.2017
-------------------------

Eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych - kurs dla elektromonterów
25 - 27.09.2017
-------------------------

Budowa i eksploatacja łączników średniego napięcia
20 - 24.11.2017
-------------------------

Konserwacja suwnic w zakresie elektrycznym i mechanicznym
13 - 24.11.2017
-------------------------

Obsługa suwnic sterowanych z kabiny i z poziomu roboczego
4 - 7.12.2017
-------------------------

Pomocnik operatora dźwignic - hakowy
4.12.2017
-------------------------

Obsługa podnośników montażowych (samojezdne, wolnobieżne i przewoźne
27 - 30.11.2017
-------------------------

Obsługa żurawi samojezdnych i przenośnych
20 - 23.11.2017
-------------------------

Obsługa wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego
4 - 7.12.2017
-------------------------

Konserwacja wózków jezdniowych podnosnikowych
27.11 - 8.12.2017
-------------------------

Projektowanie instalacji elektroenergetycznych - aspekty prawne i techniczne
10 - 12.10.2017
-------------------------

Budowa i eksploatacja linii z przewodami izolowanymi do 1kV ASXSn oraz PAS
3 dni - pażdziernik 2017
-------------------------

Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego D i E gr I
11 - 14.12.2017
-------------------------
Prace pod napięciem w sieciach do 1 kV dla elektromonterów
13 - 25.11.2017
-------------------------
Prace pod napięciem w liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla elektromonterów
23 - 27.10.2017
20 - 24.11.2017
-------------------------
Kable i osprzęt ADSS
2 - 3.10.2017
-------------------------
Kable i osprzęt OPGW
4 - 5.10.2017
-------------------------
Prace pod napięciem w sieciach do 1 kV kurs dla dozoru
23 - 27.10.2017
20 - 24.11.2017
-------------------------
Pomiary i badania diagnostyczne transformatorów
13 - 15.11.2017
-------------------------
Badania i eksploatacja oleju transformatorowego
16 - 18.10.2017
-------------------------
Zabiegi konserwacyjne pod napięciem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 30 kV. Kurs dla elektromonterów
20 - 24.11.2017
-------------------------
Zabiegi konserwacyjne pod napięciem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 30 kV. Kurs dla dozoru
20 - 24.11.2017
-------------------------
Zabiegi konserwacyjne pod napięciem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 30 kV. Kurs dla instruktorów
20 - 24.11.2017
------------------------- Obsługa pilarek mechanicznych do ścinki drzew
20 - 24.11.2017
4 - 8.12.2017
------------------------- Obsługa narzędzi udarowych ręcznych
3 dni listopad

-------------------------

Obsługa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
27 - 29.11.2017
-------------------------

Montażysta rusztowań budowlanych
30.10 - 10.11.2017
-------------------------
Obsługa przecinarek do nawierzchni dróg
6 - 10.11.2017
20 - 24.11.2017
4 - 8.12.2017
-------------------------
Montaż osprzętu kabli średniego napięcia - kurs podstawowy
4 - 13.12.2017
------------------------- Montaż osprzętu kabli średniego napięcia firmy CELLPACK
4 - 6.12.2017
------------------------- Montaż osprzętu kabli średniego napięcia - kurs doskonalący
4 - 6.12.2017
-------------------------
Montaż osprzętu kabli średniego napięcia firmy RAYCHEM
4 - 6.12.2017
------------------------- Montaż głowic konektorowych Raychem, 3M, Euromold
4 - 6.12.2017
------------------------- Podstawy techniki zabezpieczeń przekaźnikowych sieci rozdzielczych
listopad 2017
-------------------------
Zarządzanie zmianami
1 dniowe
-------------------------
Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
listopad 2017
-------------------------
Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
listopad 2017
-------------------------

EAZ W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i WN
K. Borkiewicz - zamów

N O W O Ś Ć - 2016
Cena 61,90 zł netto


Copyright©2004-2017 Romio
Aktualizacja 2017