25 Listopad imieniny: Katarzyna, Erazm, KlemensSZKOLENIA DOFINANSOWANE
Baza Usług Rozwojowych


WSZYSTKO O NAS
Strona główna
O firmie
Harmonogram 2017
Pracownicy
Nowości
Certyfikaty
Kontakt
Formularz

NOWOŚCI


System oplotowy


WYNAJEM SAL


Wynajem sal wykładowych


POD NAPIĘCIEM
System oplotowy
30-lecie PPN
Narzędzia
Galerie zdjęć
Poligon - panorama
Filmy
Wydawnictwa
Narzędzia PPN zestaw minimum - plik PDF


WNIOSKI - PDF
UDT Kwalifikacje
Wniosek TDT
Pilarka IMBiGS
Przecinarka IMBiGS
Rusztowania IMBiGS
UPRAWNIENIA E i D
E grupa I
E grupa II
E grupa III
D grupa I
D grupa II
D grupa III


DODATKI
Karta zgłoszenia - plik pdf
Narzędzia PPN zestaw minimum - plik PDF


Skrypt Prace pod napięciem - Zamów
Pomiary termograficzne urządzeń energetycznych

Program kursu:
 • Podstawy teoretyczne pomiarów w podczerwieni cz I
 • Informacje o wymianie ciepła:
 • przewodzenie
 • konwekcja
 • promieniowanie
 • Promieniowanie:
 • doświadczenie Wiliama Herschela
 • Prawo Plancka
 • Prawo Viena
 • Prawo Kirhoffa
 • Emisyjność
 • Podstawy teoretyczne pomiarów w podczerwieni cz II
 • przyrządy do pomiaru temperatury
 • skale temperatury
 • charakterystyki emisyjności materiałów
 • systematyka promieniowania
 • własności atmosfery a promieniowanie podczerwone (okno transmisji)
 • emisyjność materiałów
 • Podstawy teoretyczne pomiarów w podczerwieni cz III
 • ograniczenia pomiarów
 • parametry atmosfery (temperatura, wilgotność, odległość, pogoda)
 • parametry obiektu (odległość, rozmiary, emisyjność, pole widzenia)
 • promieniowanie otoczenia (zakłócenia - promieniowanie tła, odbite,innych obiektów)
 • Budowa i działanie kamery termograficznej na przykładzie VIGOcam v50 cz. I
 • charakterystyka techniczna (parametry, wyposażenie)
 • współpraca z otoczeniem (połączenie z komputerem, przenoszenie danych, Internet,pilot i wzorzec temperatury)
 • sposób posługiwania się kamerą (wkładanie, wyjmowanie, wymiana obiektywu, bezpieczeństwo eksploatacji)
 • omówienie menu kamery LCD - palety, menu, kursory, tryb ręczny i auto parametry nagrywania - obrazy pojedyńcze, sekwencja miksowanie obrazów, funkcja nakładanie, limit i zakres
 • zapis i odczyt termogramów
 • Budowa i działanie kamery termograficznej na przykładzie VIGOcam v50 cz. II - oprogramowanie THERM
 • omówienie menu
 • analiza termogramów - funkcje programu
 • eksport danych
 • generowanie raportów
 • Pomiary
 • Wykonanie pomiarów przez każdego uczestnika kursu:
 • pomiar obiektu w budynku (rozdzielnia - szafa, przyłącze, ew. sekwencja zdjęć do analizy trendu
 • pomiar obiektu poza budynkiem
 • Analiza termogramów w programie THERM
 • przeniesienie termogramów na PC
 • wybór termogramów i oznaczenie miejsc charakterystycznych (skoki temperatury, przekroje, histogramy)
 • nakładanie obrazów (skala, przesunięcie obrazu widzialnego względem termogramu, limit, zakres)
 • obróbka termogramów (wybór palety, korekta parametrów atmosfery, emisyjności, dobór skali)
 • statystyka (funkcja trendu, eksport danych do arkusza kalkulacyjnego)
 • eksport obrazów
 • generowanie raportu
 • przygotowanie opisów

tel./ fax. 33/ 81 38 301
INTERNETOWA KARTA ZGŁOSZENIA
Bliższe informacje: Roman Fober tel. 338138303
e:mail:szkolenie@ziad.bielsko.pl


BADANIA ELEKTRYCZNE SPRZĘTU I NARZĘDZI DO PRAC POD NAPIĘCIEM
Szkolenie dla pracowników laboratorium elektrycznego wykonujących badania okresowe elektroenergetycznego sprzętu ochronnego
Ramowy program szkolenia:
 • Wymagania dla środków ochrony indywidualnej – PN-EN 60903, PN-EN 60984
 • Wymagania dla narzędzi ręcznych izolowanych i izolacyjnych – PN-EN 60900
 • Wymagania dla rur i drążków – PN-EN 60932; PN-EN 60855; PN-EN 61235
 • Wymagania dla wskaźników napięcia - PN-EN 61243
 • Wymagania dla przenośnych uzgadniaczy faz – PN-EN 61481
 • Badania sprzętu do czyszczenia urządzeń rozdzielczych do 36kV na sucho
 • Badania sprzętu do czyszczenia urządzeń rozdzielczych do 36kV z nawilżaniem izolacji
 • Badania sprzętu do obsługi połączeń śrubowych urządzeń do 36kV
 • Badania sprzętu do uzupełniania impregnatu w głowicach kabli do 36kV
W programie planowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne w laboratorium elektrycznym.
tel./ fax. 33/ 81 38 301
INTERNETOWA KARTA ZGŁOSZENIA
Bliższe informacje: Beata Ptak tel./ fax 33/ 81 38 301


NOWOCZESNE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI -
SIECI BEZPRZEWODOWE
Szkolenie dla administratorów i wykonawców
W programie:
 • zalety i wady sieci bezprzewodowych,
 • prezentacja rodzin anten stosowanych w sieciach bezprzewodowych,
 • akcesoria sieci bezprzewodowych,
 • praktyczne wskazówki montażu anten (sposoby konfiguracji),
 • sposoby i możliwości konfiguracji Access Point'ów,
 • instalacja i konfiguracja kart bezprzewodowych,
 • konfiguracja i administracja - sieci bezprzewodowych.
Miejsce szkolenia: ZIAD Bielsko-Biała SA.
Termin szkolenia: 2 dni w miarę napływu zgłoszeń

INTERNETOWA KARTA ZGŁOSZENIA
Dodatkowe informacje: Roman Fober Tel. (33) 8138303


MONTAŻ GŁOWIC KONEKTOROWYCH KABLI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA RAYCHEM, 3M, CELLPACK, EUROMOLD
W ramach szkolenia uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie montażu głowic konektorowych firm RAYCHEM, 3M, CELLPACK, EUROMOLD
Termin szkolenia w miarę napływu zgłoszeń
Czas trwania szkolenia: 3 dni zajęć praktycznych
Odpłatność za osobę - 1800 zł.
INTERNETOWA KARTA ZGŁOSZENIA
Dodatkowe informacje:
Roman Fober tel. (33) 8138303


EKSPLATACJA BATERII AKUMULATORÓW
kurs dla obsługi stacji elektroenergetycznych
Program ramowy:
 • Budowa i własności akumulatorów stacyjnych.
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja baterii akumulatorów stacyjnych.
 • Ładowanie i rozładowywanie akumulatorów.
 • Objawy i przyczyny uszkodzeń akumulatorów oraz sposoby ich usuwania.
 • Technologie łączenia akumulatorów – ćwiczenia praktyczne w fabryce akumulatorów w Bielsku-Białej
  a) połączenia spawane,
  b) połączenia skręcane.
Czas trwania szkolenia: 3 dni

INTERNETOWA KARTA ZGŁOSZENIA
Dodatkowe informacje:
Roman Fober tel. (33) 8138303


EAZ W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i WN
K. Borkiewicz - zamów

N O W O Ś Ć - 2016
Cena 61,90 zł nettoEGZAMINY SEP "E" i "D"


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

-------------------------
Obsługa, wykonywanie rejestracji analizatorem jakości zasilania PQM-703 / PQM-710 / PQM-711 oraz sporządzania raportów z analizy z wykorzystaniem programu SonelAnaliza „
grudzień 2017

-------------------------
Podłączanie i odłączanie uziemień pod napięciem w liniach napowietrznych do 20 kV
16.11.2017

-------------------------
Osprzęt oplotowy w budowie i eksploatacji linii napowietrznych
7.11.2017
Program kursu
-------------------------
Wycinka zadrzewienia linii napowietrznych SN i nn
10 - 12.10.2017
-------------------------
AUTOCAD - Kurs podstawowy (Cartyfikat AUTODESK)
6 - 8.11.2017
------------------------- AUTOCAD - 3D (Cartyfikat AUTODESK)
grudzień 2017 - 3 dni (w zależności od liczby zgłoszeń)
------------------------- AUTOCAD - Kurs zaawansowany (Cartyfikat AUTODESK)
grudzień 2017 - 3 dni (w zależności od liczby zgłoszeń)
------------------------- FOTOWOLTAIKA KURS DLA INSTALATORÓW
grudzień 2017
-------------------------
Praktyczna obsługa miernika MPI-530 do pomiaru instalacji elektrycznych
17.11.2017
------------------------- Badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kV
30 - 31.10.2017
------------------------- Kosztorysowanie z zastowaniem programu NORMA PRO wraz z ćwiczeniami praktycznymi
27 - 30.11.2017
-------------------------
Obsługa i konserwacja wyciągów narciarskich (uprawnienia TDT)
listopad 2017
-------------------------

Badania okresowe i eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych w obiektach budowlanych - warsztaty praktyczne
5 - 6.10.2017
-------------------------

Eksploatacja zabezpieczeń MiCOM
4 - 6.12.2017
-------------------------

Badania eksploatacyjne zabezpieczeń
2 - 4.10.2017
-------------------------

Budowa i eksploatacja układów pomiaru energii elektrycznej półpośrednich i pośrednich
20 - 24.11.2017
-------------------------

Kurs przygotowujący do zawodu elektryk
6.11 - 1.12.2017
-------------------------

Pomiary termograficzne urządzeń energetycznych
15 - 16.11.2017
-------------------------

Podstawy obsługi testera firmy Omicron
6 - 8.11.2017
-------------------------

Bezpieczeństwo prac na wysokości
grudzien 2017
-------------------------

Eksploatacja baterii akumulatorów
27 - 29.11.2017
-------------------------

Prowadzenie ruchu sieci. Kurs dla dyspozytorów
4 - 8.12.2017
-------------------------

Technika utrzymania sieci. Kurs dla elektromonterów pogotowia energetycznego
4 - 8.12.2017
-------------------------

Lokalizacja uszkodzeń kabli elektroenergetycznych
13 - 16.11.2017
-------------------------

Budowa i eksploatacja linii SN PAS, EXCEL, AXCES, BLT-X, BLL-X, SAXKA
18 - 21.12.2017
-------------------------

Eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych - kurs dla elektromonterów
25 - 27.09.2017
-------------------------

Budowa i eksploatacja łączników średniego napięcia
20 - 24.11.2017
-------------------------

Konserwacja suwnic w zakresie elektrycznym i mechanicznym
13 - 24.11.2017
-------------------------

Obsługa suwnic sterowanych z kabiny i z poziomu roboczego
4 - 7.12.2017
-------------------------

Pomocnik operatora dźwignic - hakowy
4.12.2017
-------------------------

Obsługa podnośników montażowych (samojezdne, wolnobieżne i przewoźne
27 - 30.11.2017
-------------------------

Obsługa żurawi samojezdnych i przenośnych
20 - 23.11.2017
-------------------------

Obsługa wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego
4 - 7.12.2017
-------------------------

Konserwacja wózków jezdniowych podnosnikowych
27.11 - 8.12.2017
-------------------------

Projektowanie instalacji elektroenergetycznych - aspekty prawne i techniczne
10 - 12.10.2017
-------------------------

Budowa i eksploatacja linii z przewodami izolowanymi do 1kV ASXSn oraz PAS
3 dni - pażdziernik 2017
-------------------------

Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego D i E gr I
11 - 14.12.2017
-------------------------
Prace pod napięciem w sieciach do 1 kV dla elektromonterów
13 - 25.11.2017
-------------------------
Prace pod napięciem w liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla elektromonterów
23 - 27.10.2017
20 - 24.11.2017
-------------------------
Kable i osprzęt ADSS
2 - 3.10.2017
-------------------------
Kable i osprzęt OPGW
4 - 5.10.2017
-------------------------
Prace pod napięciem w sieciach do 1 kV kurs dla dozoru
23 - 27.10.2017
20 - 24.11.2017
-------------------------
Pomiary i badania diagnostyczne transformatorów
13 - 15.11.2017
-------------------------
Badania i eksploatacja oleju transformatorowego
16 - 18.10.2017
-------------------------
Zabiegi konserwacyjne pod napięciem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 30 kV. Kurs dla elektromonterów
20 - 24.11.2017
-------------------------
Zabiegi konserwacyjne pod napięciem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 30 kV. Kurs dla dozoru
20 - 24.11.2017
-------------------------
Zabiegi konserwacyjne pod napięciem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 30 kV. Kurs dla instruktorów
20 - 24.11.2017
------------------------- Obsługa pilarek mechanicznych do ścinki drzew
20 - 24.11.2017
4 - 8.12.2017
------------------------- Obsługa narzędzi udarowych ręcznych
3 dni listopad

-------------------------

Obsługa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
27 - 29.11.2017
-------------------------

Montażysta rusztowań budowlanych
30.10 - 10.11.2017
-------------------------
Obsługa przecinarek do nawierzchni dróg
6 - 10.11.2017
20 - 24.11.2017
4 - 8.12.2017
-------------------------
Montaż osprzętu kabli średniego napięcia - kurs podstawowy
4 - 13.12.2017
------------------------- Montaż osprzętu kabli średniego napięcia firmy CELLPACK
4 - 6.12.2017
------------------------- Montaż osprzętu kabli średniego napięcia - kurs doskonalący
4 - 6.12.2017
-------------------------
Montaż osprzętu kabli średniego napięcia firmy RAYCHEM
4 - 6.12.2017
------------------------- Montaż głowic konektorowych Raychem, 3M, Euromold
4 - 6.12.2017
------------------------- Podstawy techniki zabezpieczeń przekaźnikowych sieci rozdzielczych
listopad 2017
-------------------------
Zarządzanie zmianami
1 dniowe
-------------------------
Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
listopad 2017
-------------------------
Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
listopad 2017
-------------------------

EAZ W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i WN
K. Borkiewicz - zamów

N O W O Ś Ć - 2016
Cena 61,90 zł netto


Copyright©2004-2017 Romio
Aktualizacja 2017